Ψηφιακό Μουσείο Ιακωβίδη

Ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος, του Συλλόγου των Υποτρόφων και του Ψηφιακού Μουσείου Ιακωβίδη.

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι όσοι θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο του Ιδρύματος ασκώντας εθελοντική δραστηριότητα και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που προάγουν τους σκοπούς του.

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Ιδρύματος, Μεσολογγίου 8, Κηφισιά, ΤΚ 14561

Τηλέφωνα: 210-6234286/ 89