Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Επιστημονική Γνώση

Mε κύριο στόχο την προαγωγή της Αριστείας στη χώρα μας, το Ίδρυμα παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες σε μαθητές και φοιτητές που κατάγονται από περιοχές της Λέσβου, Άνδρου, Κορθίου Άνδρου Ύδρας, Σπετσών και Αράχοβας, Συγκεκριμένα παίρνουν υποτροφία 22 αριστούχοι μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου που εισήχθησαν σε Ανώτατα Ιδρύματα, και 6 αριστούχοι φοιτητές. Επίσης, το Ίδρυμα δίνει υποτροφίες και σε 5 αλλοδαπούς μαθητές, που εισήχθησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας. Από το 1998 έως σήμερα, το Ίδρυμα έχει υποστηρίξει περίπου 500 φοιτητές παρέχοντάς τους, εκτός από τις υποτροφίες, πρόσθετα κίνητρα, όπως χρηματικά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, ενημέρωση για μεταπτυχιακές σπουδές, συμμετοχή σε εκδηλώσεις κ.ά.

Περιβάλλον

Tο Ίδρυμα εξελίσσει το πρόγραμμα “Πράσινη Ιδέα”, παρέχοντας υποστήριξη σε δραστηριότητες σχετικές με την ανάπτυξη, την προστασία και την αξιοποίηση του δάσους και χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφία σε φοιτητή/τρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση” του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Παράλληλα το Ίδρυμα συμμετέχει σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάδειξη της Περιφέρειας και των Τοπικών Κοινωνιών, πρόσφατη εκδήλωση των οποίων είναι η “Πρόταση για τα Ελληνικά Παραδοσιακά Προϊόντα”, με την οποία εισηγείται τρόπους στρατηγικής ανάπτυξης και διαχείρισης του τοπικού πλούτου.

Πολιτισμός

Tο Ίδρυμα δημιούργησε και εγκαινιάσε τον Αύγουστο 2008, το “Ψηφιακό Μουσείο Γεώργιος Ιακωβίδης”, στα Χύδηρα του Νομού Λέσβου, γενέτειρα του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Είναι το πρώτο εξ ολοκλήρου ψηφιακό Μουσείο στην Ελλάδα, πρότυπο στο είδος του ως προσομοίωση ενός πραγματικού Μουσείου. Με πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες βασισμένες στη σύγχρονη τεχνολογία αναδεικνύει τη ζωή και το έργο του Γεωργίου Ιακωβίδη, που συνέβαλε μοναδικά στην ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών, αλλά και της αισθητικής παιδείας στη χώρα μας. Το Ίδρυμα ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εκδίδει σε τακτή βάση το ενημερωτικό έντυπο “ΕΠΙ” και τον οδηγό “Who is Who” των Υποτρόφων του Ιδρύματος.

Βρείτε μας

Μεσολογγίου 8
Κηφισιά
145 61

Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 210 6234286-9
Fax: 210 6234288


Κεντικη Σελίδα
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Επιστημονική Γνώση

Mε κύριο στόχο την προαγωγή της Αριστείας στη χώρα μας, το Ίδρυμα παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες σε μαθητές και φοιτητές που κατάγονται από περιοχές της Λέσβου, Άνδρου, Κορθίου Άνδρου Ύδρας, Σπετσών και Αράχοβας, Συγκεκριμένα παίρνουν υποτροφία 22 αριστούχοι μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου που εισήχθησαν σε Ανώτατα Ιδρύματα, και 6 αριστούχοι φοιτητές. Επίσης, το Ίδρυμα δίνει υποτροφίες και σε 5 αλλοδαπούς μαθητές, που εισήχθησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας. Από το 1998 έως σήμερα, το Ίδρυμα έχει υποστηρίξει περίπου 500 φοιτητές παρέχοντάς τους, εκτός από τις υποτροφίες, πρόσθετα κίνητρα, όπως χρηματικά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, ενημέρωση για μεταπτυχιακές σπουδές, συμμετοχή σε εκδηλώσεις κ.ά.

Περιβάλλον

Tο Ίδρυμα εξελίσσει το πρόγραμμα “Πράσινη Ιδέα”, παρέχοντας υποστήριξη σε δραστηριότητες σχετικές με την ανάπτυξη, την προστασία και την αξιοποίηση του δάσους και χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφία σε φοιτητή/τρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση” του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Παράλληλα το Ίδρυμα συμμετέχει σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάδειξη της Περιφέρειας και των Τοπικών Κοινωνιών, πρόσφατη εκδήλωση των οποίων είναι η “Πρόταση για τα Ελληνικά Παραδοσιακά Προϊόντα”, με την οποία εισηγείται τρόπους στρατηγικής ανάπτυξης και διαχείρισης του τοπικού πλούτου.

Πολιτισμός

Tο Ίδρυμα δημιούργησε και εγκαινιάσε τον Αύγουστο 2008, το “Ψηφιακό Μουσείο Γεώργιος Ιακωβίδης”, στα Χύδηρα του Νομού Λέσβου, γενέτειρα του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Είναι το πρώτο εξ ολοκλήρου ψηφιακό Μουσείο στην Ελλάδα, πρότυπο στο είδος του ως προσομοίωση ενός πραγματικού Μουσείου. Με πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες βασισμένες στη σύγχρονη τεχνολογία αναδεικνύει τη ζωή και το έργο του Γεωργίου Ιακωβίδη, που συνέβαλε μοναδικά στην ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών, αλλά και της αισθητικής παιδείας στη χώρα μας. Το Ίδρυμα ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εκδίδει σε τακτή βάση το ενημερωτικό έντυπο “ΕΠΙ” και τον οδηγό “Who is Who” των Υποτρόφων του Ιδρύματος.

Βρείτε μας

Μεσολογγίου 8
Κηφισιά
145 61

Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 210 6234286-9
Fax: 210 6234288