Ψηφιακό Μουσείο Ιακωβίδη

Το Ίδρυμα Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου είναι Κοινωφελές Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι πόροι του προέρχονται κυρίως από έσοδα εκμετάλλευσης ιδίων περιουσιακών στοιχείων, αποδόσεις καταθέσεων, χρηματικών παροχών, επιδοτήσεων και κληρονομιών.

Το Ίδρυμα δέχεται χορηγίες και δωρεές από νομικά και φυσικά πρόσωπα, τις οποίες θεωρεί εξ ορισμού πολύτιμη αρωγή, υλική και ηθική υποστήριξη των στόχων και των δραστηριοτήτων του.

Για την ενίσχυση των σκοπών του Ιδρύματος έχει ανοιχθεί ειδικός λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα Νο 141/296116-47.

Βιβλία σε Ακριτικά χωριά

Το Ίδρυμα εξελίσσει πρόγραμμα υποστήριξης σχολείων των ακριτικών περιοχών. Ζητά από φίλους, συνεργάτες, δωρητές και αναγνώστες της ενημερωτικής του έκδοσης ΕΠΙ, να στείλουν βιβλία (λογοτεχνικά, ιστορικά, επιστημονικά, παιδικά, λεξικά και άλλες χρηστικές εκδόσεις), τα οποία και προωθεί με δική του ευθύνη σε τοπικές αρχές, συλλόγους και σχολικές βιβλιοθήκες ακριτικών χωριών της Ελλάδας.

Δράσεις αλληλεγγύης

Το Ίδρυμα υποστηρίζει ακόμη φυσικά πρόσωπα της περιοχής του, τα οποία έχουν ανάγκη βοήθειας ή είναι μεγάλης ηλικίας καθώς και Ιδρύματα, που σκοπό έχουν την περίθαλψη υπερηλίκων ή προσώπων, που πάσχουν από ανίατα νοσήματα.

 

Δωρητές Υποτροφιών

 

Από το 2005 το Ίδρυμα «Νικόλαος Γ.Παπαδημητρίου» στην προσπάθειά του να καλύψει με υποτροφίες και τους επιλαχόντες αριστούχους μαθητές που δεν μπορούσε το ίδιο να υποστηρίξει δημιούργησε το θεσμό των Δωρητών Υποτροφιών. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να υποστηρίξουν ατομικά ή ομαδικά έναν αριστούχο μαθητή από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας επιθυμούν και να συμμετάσχουν σε μια πρωτοβουλία με ισχυρό κοινωνικό αντίκρυσμα.

Κάθε δωρεά ανέρχεται στο ποσό των 2.000€ εφ’ άπαξ με το οποίο καλύπτεται η υποτροφία του πρώτου έτους σπουδών. Εφ’ όσον ο φοιτητής συνεχίζει να είναι αριστούχος, την υποτροφία του για τα επόμενα έτη την καλύπτει το Ίδρυμα.

Αλλά το πραγματικό περιεχόμενο της Δωρεάς μιας υποτροφίας δεν βρίσκεται στα οικονομικά και διαδικαστικά στοιχεία.

Με τη δωρεά του ο Δωρητής Υποτροφίας επιτελεί πολύπλευρο κοινωνικό έργο: επιβραβεύει τους άριστους, ενθαρρύνει την ευγενική άμιλλα μεταξύ των νέων και συμβάλλει στην άνοδο της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας. Και το πιο σημαντικό: αλλάζει τη ζωή ενός παιδιού ανοίγοντάς του ένα δρόμο και μια προοπτική στο μέλλον.

Κεντρικός στόχος του Ιδρύματος παραμένει πάντα ο ίδιος:

Να μη μείνει κανένα αριστούχο παιδί χωρίς υποτροφία.

Πώς μπορείτε να γίνετε Δωρητής Υποτροφιών

Αναλυτικές πληροφορίες για τους τρόπους συμμετοχής και τις δυνατότητες που έχετε να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο «Ο Θεσμός των Δωρητών Υποτροφιών»