Ψηφιακό Μουσείο Ιακωβίδη

Σκοπός του ιδρύματος είναι:

1α) Η παροχή υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου ή φοιτητές που αριστεύουν, για την συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.  Ως άριστη απόδοση, για την χορήγηση ή την ετήσια διατήρηση μίας υποτροφίας, νοείται η επιτυχία του υποτρόφου ετησίως στα 4/5 των υποχρεωτικών και επιλογής (εάν υπάρχουν) μαθημάτων του αντιστοίχου έτους με μέσο όρο «άριστα».  Ως προς τους τελειοφοίτους Λυκείου (ή όποια ονομασία εκάστοτε φέρει η αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα), ως άριστη απόδοση νοείται ο συνολικός βαθμός «άριστα» στο απολυτήριο Λυκείου.

1β) Η παροχή χρηματικού βραβείου εφάπαξ σε όσους υποτρόφους αποφοιτούν με βαθμό πτυχίου άριστα (8,5 και άνω) από ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

1γ) H παροχή υποτροφιών, για την συνέχιση των σπουδών σε ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, σε αριστούχους μαθητές, κατά τη βούληση δωρητών του ιδρύματος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με τους γενικότερους όρους που ορίζονται στο παρόν για τη χορήγηση των υποτροφιών.

1δ) Η παροχή υποτροφίας τριετούς διάρκειας σε φοιτητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο την Διαχείριση των Ελληνικών Δασών, το ρόλο των χερσαίων οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή ή την επίδραση των αλλαγών που αφορούν τον τρόπο χρήσεως της γης στις βιοαποθήκες άνθρακα.

2.  Η παροχή οικονομικής στήριξης στην αστική εταιρεία «ΚΟΙΡΑΝΙΑ», η οποία φέρει αριθμό καταχώρισης 6.771/12.05.05 Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει δε ως αντικείμενο τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία πολιτιστικού, μορφωτικού και συνεδριακού κέντρου στον οικισμό Χύδηρα του νομού Λέσβου.

3. Η παροχή οικονομικής στήριξης στην ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν σε πολιτιστικές δραστηριότητες (ίδρυση μουσείων, πνευματικών κέντρων, βιβλιοθηκών, γηροκομείων, σχολείων κ.α.) σε συνεργασία με Δήμους των νήσων Λέσβου, Άνδρου, Ύδρας και Σπετσών. Απαραιτήτως σε αυτές τις περιπτώσεις το Ίδρυμα θα αναγράφεται και θα αναφέρεται ως χορηγός ή ευεργέτης ή Ιδρυτής, αναλόγως ανά περίπτωση.

4.     Η υποστήριξη, ανάπτυξη, προώθηση και προβολή των Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων κάθε περιοχής της Ελλάδος, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς ή την τοπική αυτοδιοίκηση.  Η συμμετοχή του Ιδρύματος θα έχει σχέση με την προβολή του ελληνικού πολιτισμού και η προσφορά του θα συνίσταται σε παροχή υπηρεσιών.

5.  Η συλλογή βιβλίων για τη δημιουργία ή εμπλουτισμό βιβλιοθηκών, κατά αρχήν σε Δήμους των νήσων Λέσβου, Άνδρου, Ύδρας και Σπετσών και εν συνεχεία σε χωριά ακριτικών περιοχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Ίδρυμα θα αναγράφεται και θα αναφέρεται ως χορηγός ή ευεργέτης ή Ιδρυτής, αναλόγως ανά περίπτωση.

6. Η προώθηση και στήριξη της «Πράσινης Ιδέας», δηλαδή η παροχή στήριξης σε πρωτοβουλίες Ελλήνων ή ξένων που αποσκοπούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ανάπτυξη, διαφύλαξη και αξιοποίηση του δάσους, την ανάληψη πρωτοβουλιών αναδάσωσης και διαφύλαξης δασικών περιοχών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων.

7.  Η χορήγηση οικονομικής βοήθειας:

α) Σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής καταγωγής τα οποία έχουν ανάγκη βοήθειας και είναι μεγάλης ηλικίας και οικονομικά αδύνατα και

β) Σε δημόσια ιδρύματα που έχουν ως σκοπό την περίθαλψη υπερηλίκων ή προσώπων που πάσχουν από ανίατα νοσήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Ίδρυμα θα αναγράφεται και θα αναφέρεται ως χορηγός ή ευεργέτης ή Ιδρυτής, αναλόγως ανά περίπτωση.